Obvestilo o ponovnem odprtju vrtca

Spoštovani starši!

Veselimo se ponovnega odprtja vrtca, v ponedeljek, 18. 5. 2020.

V petek pozno popoldan smo prejeli smernice in priporočila s strani NIJZ ter MIZŠ za odprtje vrtcev za vse otroke. Ob upoštevanju priporočil bo v danih razmerah naša prioriteta še naprej poskrbeti za varno in umirjeno klimo, za najboljše pogoje, za otrokov zdrav razvoj.

Skladno s priporočili bomo v obdobju izrednih razmer prilagajali poslovni čas, hišni red in vzgojno izobraževalno delo v oddelkih. Na priporočilo za oblikovanje skupin, bomo z namenom, da je lahko v oddelkih 1. starostnega obdobja 8 ter v oddelkih 2. starostnega obdobja 10 otrok, uporabili naše razpoložljive prostore kot so oranžna soba (zbornica), bela soba, zelena soba idr. Za morebitno reševanje prostorske stiske (če prostorov v vrtcu ne bi mogli zagotoviti), se povezujemo tudi z OŠ Trnovo. O vsem tem vas bomo pravočasno obvestili.

K obvestilu so priložena priporočila za izvajanje priporočenih ukrepov, s katerimi bomo skupaj poskrbeli za zdravje nas vseh.

Glede oskrbnine vrtca, vas obveščam, da jo boste v času izrednih razmer, plačali le starši otrok, ki bodo vključeni v vrtec oz. ste oddali namero o prisotnosti otroka v vrtec. Tisti starši, katerih otroci v času epidemije vrtca ne bodo obiskovali, pa ste do preklica epidemije plačila vrtca oproščeni. Če ste morda najavili prisotnost vašega otroka z 18.5. oz. 25.5., pa ste si glede datuma vstopa vašega otroka v vrtec morebiti premislili, vas prosim, da to do jutri sporočite strokovni delavki oddelka, v katerega je vključen vaš otrok.

Skladno z navodili NIJZ vas prosim tudi, da ob prihodu v vrtec ne pozabite prinesti priloženo podpisano izjavo, ki jo oddate strokovni delavki.

V tem tednu vam bomo poslali organizacijo dela v skupinah, morebitno gostovanje v OŠ Trnovo z protokolom oz. hišnim redom vrtca za čas epidemije; ravnanja in vstopanja staršev v vrtec.

V primeru dodatnih vprašanj oz. pojasnil me lahko pokličete na 041 798 711.

Z željo, da se bomo lahko kmalu vrnili v ustaljen ritem delovanja, vas lepo pozdravljam!

Suzana Antič, ravnateljica

Dostopnost