Naši priročniki

Naslov: Strategija razumevanja odraščanja in učenja najmlajših
Avtorji: Suzana Antič, Natalija Komljanc
Obseg: 22 strani

Naslov: Strategija razumevanja odraščanja in učenja najmlajših – angleška verzija (The strategy of understanding young children’s growth, development and learning) 
Avtorji: Suzana Antič, Natalija Komljanc
Obseg: 28 stran

Naslov: Strategija razumevanja odraščanja in učenja najmlajših – francoska verzija (La strategie de comprehension du developpement, de la croissance et d’apprentissage des jeunes enfants) 
Avtorji: Suzana Antič, Natalija Komljanc
Obseg: 28 stran

Naslov: Vrtec Trnovo – Pedagoški pristop
Avtorji: Suzana Antič, Natalija Komljanc
Obseg: 1 stran
Naslov: Pedagoški lutkar (PL)
Avtorji: Suzana Antič, Mojca Garvas, Natalija Komljanc, vzgojitelji in vzgojiteljice Vrtca Trnovo
Obseg: 50 strani

Naslov: Pedagoški lutkar (PL) – angleška verzija (Pedagogical puppeteer)
Avtorji: Suzana Antič, Mojca Garvas, Natalija Komljanc, vzgojitelji in vzgojiteljice Vrtca Trnovo
Obseg: 50 strani

Naslov: Pedagoška inovacija: Literarno-didaktična zgodba
Avtorji: Suzana Antič, Mojca Garvas, Natalija Komljanc ter vzgojitelji in vzgojiteljice Vrtca Trnovo
Obseg: 68 strani

Naslov: Pedagoška inovacija: Literarno-didaktična zgodba – angleški prevod (Pedagogical Innovation: A Literary-Didactical Story)
Avtorji: Suzana Antič, Mojca Garvas, Natalija Komljanc ter vzgojitelji in vzgojiteljice Vrtca Trnovo
Obseg: 68 strani

Naslov: Pedagoška inovacija: Didaktični zemljevid
Avtorji: S. Antič, M. Garvas, D. Gobec, M. Kolar, N. Komljanc ter vzgojitelji in vzgojiteljice Vrtca Trnovo
Obseg: 48 strani

Naslov: Pedagoška inovacija: Didaktični zemljevid – angleška verzija (Pedagogical innovation: Didactical map)
Avtorji: S. Antič, M. Garvas, D. Gobec, M. Kolar, N. Komljanc ter vzgojitelji in vzgojiteljice Vrtca Trnovo
Obseg: 46 strani

Naslov: Izvedbeni kurikulum Vrtca Trnovo
Avtorji: S. Antič, M. Garvas ter vzgojitelji in vzgojiteljice Vrtca Trnovo
Obseg: 191 strani

Naslov: 8. celoletni projekt “Ro in Omikron”
Avtorji: S. Antič, M. Garvas ter vzgojitelji in vzgojiteljice Vrtca Trnovo
Obseg: 149 strani

Naslov: 11. celoletni projekt “Zmajček ČU-ČU”
Avtorji: S. Antič, M. Garvas ter vzgojitelji in vzgojiteljice Vrtca Trnovo
Obseg: 306 strani

Videni, slišani, spoštovani

info@vrtec-trnovo.si

Dostopnost