Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih MOL

Mestna občina Ljubljana je sprejela Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih in dodatnih ugodnosti za starše z veljavnostjo od 1. 9. 2019. Več si lahko preberete na povezavi.

Dostopnost