Počitek

Počitek

Počitek Otrokom omogočamo različne oblike počitka. Spanje je osnovna človekova potreba in je nujno potrebno za normalno delovanje osrednjega živčevja. Tega se zavedamo tudi strokovni delavci v vrtcu, pri čemer zelo veliko pozornosti namenjamo individualnim potrebam...
Dietna prehrana otrok

Dietna prehrana otrok

Dietna prehrana otrok Celodnevni in krajši program od ponedeljka do petka za starostna obdobja od prvega leta do vstopa v šolo. Dietno prehrano v našem vrtcu pripravljamo otrokom, ki potrebujejo dietno prehrano in katerih starši prinesejo ZDRAVNIŠKO POTRDILO...
Zdravje otrok

Zdravje otrok

Zdravje otrok S skrbnim ravnanjem vseh zagotavljamo optimalne pogoje kakovostnega bivanja. V vrtcu skrbimo za varno, zdravo in prijazno bivanje, in sicer tako, da prostore ustrezno prezračujemo in otrokom omogočamo vsakodnevno gibanje na prostem. Poleg tega redno...
Dostopnost