VPIS predšolskih otrok v vrtec

Grb Mestne občine Ljubljana

Mestna občina Ljubljana

O B V E Š Č A

o vpisu predšolskih otrok v javne vrtce
za šolsko leto 2019/2020.

 Vpis bo potekal v vrtcih  

vsak delovni dan od 1. do 15. marca 2019 v času uradnih ur,

v četrtek, 7. in 14. marca 2019, pa do 18. ure.

Vlogo oddajo:

  • starši, ki otroka prvič vpisujejo v vrtec
  • starši otroka, ki je na centralnem čakalnem seznamu v šol.l. 2018/19
  • starši, ki so vlogo oddali po 16.3.2018 in otrok ni sprejet v vrtec
  • starši otrok, ki že obiskujejo vrtec in želijo otroka vključiti v drug javni vrtec na območju MOL

Podatki za vpis v posamezni vrtec so objavljeni na spletnih straneh javnih vrtcev:

VRTEC Naslov Telefon Spletna stran E-mail
ANDERSEN Rašiška 7 01/583 82 11 www.vrtecandersen.si vrtec.andersen@guest.arnes.si
CICIBAN Šarhova ulica 29 01/563 63 40 www.vrtec-ciciban.si vrtec.ciciban@guest.arnes.si
ČRNUČE Dunajska cesta 400 01/589 74 10 www.vrtec-crnuce.si vrtec-crnuce@guest.arnes.si
DR. F. PREŠEREN Erjavčeva cesta 29 01/241 26 20 www.vrtec-francepreseren.com vrtec.presernova-lj@guest.arnes.si
GALJEVICA Galjevica 35 01/420 47 00 www.vrtec-galjevica.si tajnistvo@vrtec-galjevica.si
JARŠE Rožičeva ulica 10 01/586 21 43 www.vrtec-jarse.si svetovalna.sluzba@vrtec-jarse.si
JELKA Glavarjeva ulica 18a 01/580 91 80 www.vrtec-jelka.si info@vrtec-jelka.si
KOLEZIJA Pod bukvami 11 01/420 46 32 www.vrteckolezija.si tajnistvo@vrteckolezija.si
LEDINA Čufarjeva ulica 14 01/230 82 40 www.vrtec-ledina.si tajnistvo@vrtec-ledina.si
MIŠKOLIN Novo Polje, C. VI/1 01/528 51 31 www.vrtec-miskolin.si vrtec.miskolin@guest.arnes.si
MLADI ROD Črtomirova ulica 14 01/437 51 81 www.vrtec-mladirod.si vrtec.mladi-rod@guest.arnes.si
MOJCA Levičnikova ulica 11 01/513 34 10 www.vrtec-mojca.com vrtec.mojca@guest.arnes.si
NAJDIHOJCA Gorazdova 6 01/515 59 20 www.najdihojca.si vrtec@najdihojca.si
OTONA ŽUPANČIČA Parmska cesta 41 01/520 97 57/52 www.vrtecoz-lj.si vrtec-oz-oskr@guest.arnes.si
PEDENJPED Cerutova ulica 6 01/549 26 14 www.vrtec-pedenjped.si tajnistvo@vrtec-pedenjped.si
POD GRADOM Praprotnikova ulica 2 01/241 26 00 www.vrtec-podgradom.org vrtec-pod-gradom@guest.arnes.si
ŠENTVID Ul. pregnancev 6 01/513 03 50/54 www.vrtecsentvid.si vpis@vrtecsentvid.si
TRNOVO Kolezijska ulica 11 01/420 46 56 www.vrtectrnovo.si tajnistvo@vrtec-trnovo.si
VIŠKI GAJ Reška ulica 31 01/244 52 12 www.viskigaj.si tajnistvo@viskigaj.si
VIŠKI VRTCI Jamova cesta 23 01/244 51 40 www.viskivrtci.si info@viskivrtci.si
VODMAT Korytkova 24 01/520 71 00 www.vrtecvodmat.si vrtec-vodmat@guest.arnes.si
VRHOVCI Vrhovci c. XIX/10 01/244 52 52 www.vrtec-vrhovci.si vrtec.vrhovci@guest.arnes.si
ZELENA JAMA Zvezna ulica 24 01/520 67 10 www.zelenajama.si vrtec.zelena-jama@guest.arnes.si

 

Dodatne informacije: v javnih vrtcih in na Oddelku  za predšolsko vzgojo in izobraževanje, MU MOL, Resljeva 18, Ljubljana.

 

Dostopnost