Živeti z otrokom in ne za otroka

www.mzpm-ljubljana.si/info@mzpm-ljubljana.si/ Dimičeva 9, Ljubljana/01-434 03 24/ DŠ:71656944/MŠ:5010683

 

V A B I L O

Na srečanje staršev


ŽIVETI Z OTROKOM IN NE ZA OTROKA – VZGOJA ZA SODELOVANJE


ki bo v četrtek, 21. marca 2019 ob 16:00 uri izvedeno v

prostorih Vrtca Trnovo

 

Kdaj in kako otroku začeti postavljati meje? Ali so meje, ki jih postavljamo, vezane na otroka ali na nas same? Zakaj so osebne meje sploh potrebne?
Na predavanju bomo spoznavali različne vzgojne stile, njihove prednosti oziroma slabosti. Spoznali bomo moč odločnosti in samozaupanja, kakor tudi iskrenega in odkritega pogovora. Dragoceno darilo, ki ga otroci podarijo svojim staršem, je možnost spoznati svoje meje in jih prilagoditi tako, da bodo čim bolj sprejemljive tako za ene kot za druge.

Predavateljica: Tanja Povšič

Veseli bomo Vaše navzočnosti in udeležbe.

Tanja Povšič

Vodja programa »Zavestno starševstvo«

Mestna ZPM Ljubljana

E-naslov: tanja.povsic@mzpm-ljubljana.si

Tel: 01/ 434 03 24

 

Program Mestne ZPM Ljubljana »Zavestno starševstvo« – predavanja za starše sofinancira

Dostopnost