Mednarodna konferenca

POGLED NA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

8. in 9. november 2022, Ljubljanski grad

Odštevamo do začetka

Dnevi
Ure
Minute
Sekunde

O konferenci

Mednarodna konferenca je namenjena odprtemu premisleku izkušenih vzgojiteljev in drugih strokovnjakov o trajnostno naravnani perspektivi predšolske vzgoje in izobraževanja. Pri posodabljanju izvedbenega kurikuluma vrtca nas bosta vodili dve raziskovalni vprašanji: kakšen je pomen celovite vzgoje in izobraževanja v obdobju otroka pred šolo in kakšna naj bo trajnostna predšolska vzgoja in izobraževanje.

Temeljna področja analize na konferenci bodo:

I. Vizija vrtca; pomen in strategija razvoja predšolske vzgoje in izobraževanja.

II. Vodenje razvoja izvedbenega kurikuluma v vrtcu; od zgoraj navzdol in od spodaj navzgor v dialogu.

III. Razvoj konceptov vzgoje in izobraževanja v predšolskem obdobju z vidika znanosti in umetnosti: 1. Koncept učenja v predšolskem obdobju, 2. Koncept zgodnje obravnave, 3. Koncept razvoja človekovih temeljnih dejavnosti razvoja jezika v predšolskem obdobju, 4. Koncept sodelovanja in podpore staršev v razvoju izvedbenega kurikuluma učenja njihovih otrok.

Na konferenci bodo sodelovali strokovnjaki iz Slovenije in tujine. Program konference bo objavljen v oktobru 2022.

Uradni jezik konference je slovenščina z možnostjo simultanega prevajanja (angleščina).

Vabimo vas k prijavi in k oddaji vaših prispevkov!

Komu je konferenca namenjena?

Konferenca je namenjena vsem strokovnim delavcem s področja vzgoje in izobraževanja; teoretikom oz. raziskovalcem vzgoje in izobraževanja, pedagoškim praktikom, snovalcem politike, predstavnikom lokalnih skupnosti, državnim ustanovam, vezanim na dejavnost vzgoje in izobraževanja, staršem in drugim, ki jih predlagana tema zanima.

Sodelujete lahko s predstavitvijo in pisnim prispevkom, z udeležbo v diskusiji pedagoških delavnic oz. s predstavitvijo s plakatom in videoposnetki vaše prakse.

Pripravljen bo zbornik konference, v katerem bodo zbrani prispevki udeležencev.

Pomembni datumi

Program mednarodne konference

Program mednarodne konference bo na voljo 10 dni pred konferenco.

Prijava in obrazci

Kratek povzetek oddajte do 23. 9. 2022 30.9.2022 (podaljšan rok za oddajo povzetka). Povzetke bo pregledal uredniški odbor, ki bo odločal o ustreznosti prispevkov in podal recenzijske opombe do 7. 10. 2022.

V primeru, da povzetek ni ustrezen, ga morate popraviti v skladu z recenzijskimi opombami do 14. 10. 2022 ter popravke upoštevati tudi pri pripravi celotnega prispevka.

Povzetek oddate v Word obliki (doc ali docx). Dokument poimenujte na način: ime_priimek_povzetek_naslov-povzetka.doc / docx

Navodila za pisanje povzetka

Oddaja povzetka

Strokovni prispevek oddate do 28.10.2022, v Word obliki (doc ali docx). Dokument poimenujte na način: ime_priimek_naslov-prispevka.doc / docx

Navodila za pisanje prispevka

Oddaja strokovnega prispevka

Kotizacija za konferenco znaša 150,00€ za udeleženca. Poravnate jo najkasneje do 14. 10. 2022.

Kotizacija vključuje: udeležbo na konferenci, konferenčno gradivo ter ostale aktivnosti v sklopu konference.

Način plačila:

Znesek nakažete:
Združenje ljubljanskih vrtcev
Kolezijska 11, 1000 Ljubljana
TRR: SI56 0316 0100 1491 314

Vse dodatne informacije o mednarodni konferenci lahko dobite preko elektronskega naslova info@zljv.si .