Stičišče TLT

Teater Laboratorij Trnovo – TLT je naš učni prostor, stičišče za raziskovanje in odkrivanje znanosti in umetnosti. Je gibanje, ki spodbuja naravno osvobajajoče se učenje, prilagajanje za holistični samorazvoj, torej za zdravo odraščanje. Gre za inovativno obliko samorazvoja ob didaktični podpori, ki izkazuje pedagoško ljubezen.

Naslov: Strategija razumevanja odraščanja in učenja najmlajših
Avtorji: Suzana Antič, Natalija Komljanc
Obseg: 22 strani

Naslov: Strategija razumevanja odraščanja in učenja najmlajših – angleška verzija (The strategy of understanding young children’s growth, development and learning)
Avtorji: Suzana Antič, Natalija Komljanc
Obseg: 28 strani

Naslov: Strategija razumevanja odraščanja in učenja najmlajših – francoska verzija (La strategie de comprehension du developpement, de la croissance et d’apprentissage des jeunes enfants)
Avtorji: Suzana Antič, Natalija Komljanc
Obseg: 28 stran

Naslov: Vrtec Trnovo – Pedagoški pristop
Avtorji: Suzana Antič, Natalija Komljanc
Obseg: 1 stran

Naslov: Pedagoški lutkar (PL)
Avtorji: Suzana Antič, Mojca Garvas, Natalija Komljanc, vzgojitelji in vzgojiteljice Vrtca Trnovo
Obseg: 50 strani

Naslov: Pedagoški lutkar (PL) – angleška verzija (Pedagogical puppeteer)
Avtorji: Suzana Antič, Mojca Garvas, Natalija Komljanc, vzgojitelji in vzgojiteljice Vrtca Trnovo
Obseg: 50 strani

Naslov: Pedagoška inovacija: Literarno-didaktična zgodba
Avtorji: Suzana Antič, Mojca Garvas, Natalija Komljanc ter vzgojitelji in vzgojiteljice Vrtca Trnovo
Obseg: 68 strani

Naslov: Pedagoška inovacija: Literarno-didaktična zgodba – angleški prevod (Pedagogical Innovation: A Literary-Didactical Story)
Avtorji: Suzana Antič, Mojca Garvas, Natalija Komljanc ter vzgojitelji in vzgojiteljice Vrtca Trnovo
Obseg: 68 strani

Naslov: Pedagoška inovacija: Didaktični zemljevid
Avtorji: S. Antič, M. Garvas, D. Gobec, M. Kolar, N. Komljanc ter vzgojitelji in vzgojiteljice Vrtca Trnovo
Obseg: 48 strani

Naslov: Pedagoška inovacija: Didaktični zemljevid – angleška verzija (Pedagogical innovation: Didactical map)
Avtorji: S. Antič, M. Garvas, D. Gobec, M. Kolar, N. Komljanc ter vzgojitelji in vzgojiteljice Vrtca Trnovo
Obseg: 46 strani

Naslov: Izvedbeni kurikulum Vrtca Trnovo
Avtorji: S. Antič, M. Garvas ter vzgojitelji in vzgojiteljice Vrtca Trnovo
Obseg: 191 strani

Naslov: 8. celoletni projekt “Ro in Omikron”
Avtorji: S. Antič, M. Garvas ter vzgojitelji in vzgojiteljice Vrtca Trnovo
Obseg: 149 strani

Naslov: 11. celoletni projekt “Zmajček ČU-ČU”
Avtorji: S. Antič, M. Garvas ter vzgojitelji in vzgojiteljice Vrtca Trnovo
Obseg: 306 strani

Prispevki Avtor
Doživljanje zvokov narave in glasbe v povezavi z zgodbo lutke Traje v skupini pet- do šestletnikov Klara Sobočan
Ekologija čustev v ekologiji sveta - Živali kot naši zavezniki in prijatelji Zorica Petrović
Gibanje predšolskih otrok s pomočjo organizacije večdnevnega bivanja v naravi Mateja Golorej
Indikatorji zadovoljstva staršev z vrtcem Suzana Antič
Izvedbeni socialni kurikulum v prvi starostni skupini v Vrtcu Trnovo Helena Rupnik
Jejmo zdravo za zabavo Katja Leskovic
Kreativne in inovativne metode poučevanja Zorica Petrović
Oris socialnega kurikuluma v Vrtcu Trnovo Mojca Zupan
Popestrimo gibanje predšolskih otrok Petra Arko
Profesionalni razvoj strokovnih delavcev in delavk Mojca Garvas
Protagonist in prehranjevanje Elvira Laharnar
Raziskovanje pastirskega življenja skozi projektno delo z lutko Katja Leskovic
Razvajenost – mit ali obsežen družbeni problem sodobnega časa Zorica Petrović
Sistematično uvajanje fine motorike v prvi starostni skupini Katarina Pečar
Ustvarjalen in kreativen tim v vrtcu Mojca Zupan
Zdrava prehrana, projektna lutka Elvira Laharnar
Alternativne oblike počitka v vrtcu Katja Leskovic
Gibanje in šport kot vrendost za otroke - Odgovornost staršev ali vzgojno-izobraževalnih institucij Zorica Petrović
Priprava zdravih malic v okviru programa Zdravje v vrtcu – projekt Jejmo zdravo za zabavo Katja Leskovic
Raziskovanje pastirskega življenja skozi projektno delo z lutko Katja Leskovic
Razvajenost - mit ali obsežen družbeni problem sodobnega časa Zorica Petrović
Učinki metod plesno-gibalne terapije pri otroku z motnjo avtističnega spektra Nina Zorko
Usmerjanje otroka v tekmovalni šport Zorica Petrović
Skip to content