Pedagoški oder

Izvajanje programa

Izvajamo celodnevni program od ponedeljka do petka, v trajanju od 6 do 9 ur, v dveh starostnih obdobjih za otroke od prvega leta starosti do vstopa v šolo.

Izvedbeni kurikulum PDL

Vključuje Projektno delo z lutko (PDL), kjer osnovo predstavlja pedagoška lutka (animira jo vzgojitelj) in njena zgodba, ki se odvija skozi celo leto

Izvedbeni projekti PDL

V skladu z našo vizijo in dolgoročnimi cilji se vključujemo v različne projekte, ki potekajo za otroke v posameznih oddelkih ali za vse otroke v vrtcu. Pri tem sodelujemo s starši naših otrok, strokovnjaki in inštitucijami v našem in tujem okolju.

Skip to content