Spoštovani starši!

Tako starši kot strokovni delavci se vedno bolj zavedamo pomembnosti bivanja otrok v vrtcu, ki je prva stopnička v otrokovem socialnem zorenju. S tem namenom razvijamo in ohranjamo oblike in standarde kakovosti medsebojnega sodelovanja, ki so staršem blizu, hkrati pa vsako leto dodajamo nova izhodišča in vsebine.

Sodelovanje s starši

Naše sodelovanje in medsebojno povezovanje s starši je usmerjeno k otroku, k njegovemu razvoju. Vključuje raznolike, fleksibilne in inovativne pristope, kjer je velik poudarek namenjen kvaliteti medsebojnih stikov in odnosov, dvosmerni komunikaciji ter rednemu, sprotnemu povezovanju. Ker sta Projektno delo z lutko in metoda akcijskega raziskovanja naši stalnici, staršem že v začetku leta (na roditeljskih sestankih) predstavimo ključna izhodišča našega izvedbenega kurikuluma, jih seznanimo z vsebino tekočega celoletnega projekta, z etapami načrtovanja, s pripravo zgodbe in njeno razčlenitvijo. V namen sprotne in hitre izmenjave informacij o otroku, vpogleda vključevanja njihovih otrok v posamezne dejavnosti in v dogajanje celotne skupine, smo razvili elektronsko komuniciranje oz. naše »intranetne googlove skupine«, v katerih so v svojih matičnih skupinah starši povezani med seboj in s strokovnima delavcema, v tekoči, redni in kompleksni medsebojni komunikaciji. Redna pretočnost informacij v raznovrstnih oblikah sodelovanja staršem zagotavlja varnost znotraj institucije, nam pa usmeritev za nadaljnje delo.

Posebno pozornost namenjamo neformalnim oblikam druženja, ki staršem omogočajo vključevanje v proces, doživljanje vzdušja v skupini, možnost izražanja svojih idej, poglobljeno medsebojno spoznavanje, povezovanje in izmenjavo izkušenj (skupna druženja, izleti, akcije in pikniki, obiski staršev v skupini, tematske delavnice za otroke in starše, skupna doživljanja praznikov, srečanja s starimi starši idr.) Za starše naših otrok načrtujemo in izvajamo tudi različna izobraževanja oz. pripravljamo pogovorna srečanja z aktualnimi vsebinami, ki jih izbiramo glede na želje in predloge staršev vključenih v naš vrtec. Za organizirano uresničevanje interesov staršev imamo v vrtcu oblikovana Svet staršev in Svet vrtca.

Čarobno, pravljično, magično – naj bo tako ves čas!

Velika hvala, da sem lahko kot starš del vsega tega!

Naj poskusim z eno besedo: ODLIČNO! Hvala vam za vaš trud, čas, energijo, ljubezen …

Pogovor s strokovnjaki

V nastajanju je rubrika s forumom, kjer se boste lahko vključili v debato o aktualnih temah z drugimi starši.

Skip to content