Projektno delo z lutko

Projektno delo z lutko je procesno naravnano; gre za postopno načrtovan, izvajan in ovrednoten celoletni projekt vrtca kot celote. Osnova Projektnega dela z lutko je lutka in njena literarno-didaktična zgodba, ki teče skozi celo leto in daje motivacijo otroku, da se na ustvarjalen, igriv in zanj globoko smiseln način udeležuje predlaganih vzgojnih dejavnosti. Funkcija lutke in literarno-didaktične zgodbe je v dolgoročni motivaciji otroka za delovanje, odkrivanje, raziskovanje in ustvarjanje. Projektno delo z lutko predstavlja rdečo nit celoletnega vzgojnega projekta, kjer zgodbo in lutko vsako leto ustvari strokovni tim celega vrtca v skladu s cilji in izbrano raziskovalno temo ter svojo umetnostno-pedagoško imaginacijo in ustvarjalnostjo na vseh področjih umetnosti. Vanj so aktivno vključeni vsi otroci obeh starostnih skupin, vsi strokovni in drugi delavci vrtca in vsi starši otrok.

Lik lutke vsako leto na novo ustvarimo, s svojimi posebnostmi, zgodbo in zapleti, z vsako leto novimi materiali in razgibano tripartitno didaktično strukturo, v katero smiselno in premišljeno vpletemo prikaz človekovih dejavnosti ter celostno, uravnoteženo prepletamo in povezujemo vsa področja dejavnosti kurikuluma.

Izvedeni projekti PDL

Skip to content