Kakovost bivanja

Pedagoška lutka in pedagoški lutkar na raziskovalen, prijazen in igriv način spodbujata otroka k zdravemu načinu življenja.

Prehrana

Zdravo prehrano in kulturo prehranjevanja otrokom približamo tudi na raziskovalen, zanimiv in prijazen način.

Zdravje

S skrbnim ravnanjem vseh zagotavljamo optimalne pogoje kakovostnega bivanja.

Počitek

Otrokom omogočamo različne oblike počitka.


Skip to content