Naši projekti

 
V skladu z našo vizijo in dolgoročnimi cilji se vključujemo v različne projekte, ki potekajo za otroke v posameznih oddelkih, za vse otroke v vrtcu pa tudi za strokovne delavce ter ostale zaposlene. Pri tem sodelujemo s starši naših otrok, strokovnjaki in institucijami v našem in tujem okolju.
Nacionalni projekti

Usposabljanje strokovnih delavcev za diseminacijo PDL-ja

Vrtec Trnovo in Zavod RS za šolstvo

Nosilka projekta in vodja izobraževanja: Suzana Antič
Člani projektne skupine: Renata M. Peršuh, Frančka Šoštarič, Mojca Zupan, Nina Zorko, Klara Sobočan, Petra Arko, Alenka Komljanc, Mojca Garvas.
Strokovna konzulentka: dr. Natalija Komljanc

CILJ: Razvijanje lastne baze strokovnih konzulentov za diseminacijo PDL-ja.

Projektno delo z lutko (učenje, raziskovanje in ustvarjanje otrok v vrtcu)

Zavod RS za šolstvo

Nosilka projekta in vodja izobraževanja: Suzana Antič
Člani projektne skupine: vzgojiteljice in pom. vzgojiteljic
Strokovna konzulentka: dr. Natalija Komljanc

CILJ: Razvijanje vseh otrokovih kompetenc, usposabljanje za timsko načrtovanje, izvajanje, evalviranje, dvig kakovosti izvedbenega kurikuluma.

Iniciativa “Opening Up Slovenia” – odprimo Slovenijo z izobraževanjem

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ)

Iniciatorji:

  • Vrtec Trnovo in drugi vzgojno-izobraževalni zavodi
  • Javni raziskovalni zavodi (Institut Jožef Stefan idr.) in javni infrastrukturni zavodi
  • Univerze in samostojni visokošolski zavodi
  • Drugi javni zavodi (OŠ Savsko naselje …)
  • Gospodarska zbornica Slovenije
  • Pošta Slovenije


CILJ:
Razvoj in vzpostavitev inovativnih spletnih e-storitev in mobilnih aplikacij na področju napredne uporabe IKT v izobraževanju. Spodbujanje inovativnosti in odpiranje izobraževanja na vseh področjih in ravneh izobraževanja – vertikalno povezovanje različnih ravni izobraževanja od vrtca naprej.

Gibalni/športni program “Mali sonček”

MOL – oddelek za šport

Vodja športne značke: Mojca Garvas

Vključene skupine: od 2 do 6 let

  • drsalni tečaj in tečaj rolanja za otroke, ki so pred vstopom v šolo


CILJ:
Usvajanje gibalne abecede – izvajanje naravnih oblik gibanja, postopoma do celostnega spoznavanja različnih športnih zvrsti.

Predšolska bralna značka “Ciciuhec”

Knjižnica Prežihov Voranc

Koordinatorica bralne značke: Mojca Garvas

Vključene skupine: od 3 do 6 let


CILJ:
Spodbujanje branja v družinskem krogu, bogatenje besednega zaklada in razvijanje bralne navade in bralne kulture.

Vrtčevski ekovrt

Inštitut za trajnostni razvoj (ITR)

Koordinatorica: Lidija Pristavec

Člani projektne skupine: Lenče Angelova, Klara Sobočan

CILJ: Oblikovanje ekovrta z upoštevanjem temeljnih načel ekološkega vrtnarjenja.

Mentorstva dijakom SVŠ, študentom PF

Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija, Pedagoška fakulteta

Koordinatorica: Mojca Garvas

Člani projekta: strokovni delavci

CILJ: Spoznavanje delovnih procesov, organizacije dela in vloge udeležencev v vzgojno-izobraževalnem procesu.

Senzibilizacija tujega jezika

BIP

Vsi otroci pred vstopom v šolo

CILJ: Seznanjanje s tujim jezikom in multikulturnostjo.

Učenje tujega jezika v vrtcu. Učenje v igri.

Nosilka projekta: Alenka Komljanc

Vključene skupine: od 3 do 5 let

CILJ: Identificirati vrsto iger, ki spodbujajo komunikacijo v tujem jeziku (angleščini) v skupini. Zgodnja vključitev otrok v tuje jezikovno komunikacijsko mrežo.

Skovik znanosti

Ustanova Hiša eksperimentov

Otroci II. starostne skupine

CILJ: Raziskovanje in spoznavanje resnic o znanosti, tehniki in naravi.

Druženje s terapevtskimi psi

Neprofitna organizacija Ambasadorji nasmeha

Vključene skupine: od 4 do 6 let

CILJ: Terapije in aktivnosti s pomočjo živali.

Videni, slišani, spoštovani

info@vrtec-trnovo.si