TLT Nexus

Theatre Lab Trnovo™ is our learning environment, a nexus for inquiry and the discovery of science and art. It is a movement that encourages free natural learning (adaptation) for holistic self-development and thus healthy development. TLT is an innovative form of self-development with didactic support that expresses pedagogical love.

Naslov: Strategija razumevanja odraščanja in učenja najmlajših
Avtorji: Suzana Antič, Natalija Komljanc
Obseg: 22 strani

Naslov: Strategija razumevanja odraščanja in učenja najmlajših – angleška verzija (The strategy of understanding young children’s growth, development and learning)
Avtorji: Suzana Antič, Natalija Komljanc
Obseg: 28 strani

Naslov: Strategija razumevanja odraščanja in učenja najmlajših – francoska verzija (La strategie de comprehension du developpement, de la croissance et d’apprentissage des jeunes enfants)
Avtorji: Suzana Antič, Natalija Komljanc
Obseg: 28 stran

Naslov: Vrtec Trnovo – Pedagoški pristop
Avtorji: Suzana Antič, Natalija Komljanc
Obseg: 1 stran

Naslov: Pedagoški lutkar (PL)
Avtorji: Suzana Antič, Mojca Garvas, Natalija Komljanc, vzgojitelji in vzgojiteljice Vrtca Trnovo
Obseg: 50 strani

Naslov: Pedagoški lutkar (PL) – angleška verzija (Pedagogical puppeteer)
Avtorji: Suzana Antič, Mojca Garvas, Natalija Komljanc, vzgojitelji in vzgojiteljice Vrtca Trnovo
Obseg: 50 strani

Naslov: Pedagoška inovacija: Literarno-didaktična zgodba
Avtorji: Suzana Antič, Mojca Garvas, Natalija Komljanc ter vzgojitelji in vzgojiteljice Vrtca Trnovo
Obseg: 68 strani

Naslov: Pedagoška inovacija: Literarno-didaktična zgodba – angleški prevod (Pedagogical Innovation: A Literary-Didactical Story)
Avtorji: Suzana Antič, Mojca Garvas, Natalija Komljanc ter vzgojitelji in vzgojiteljice Vrtca Trnovo
Obseg: 68 strani

Naslov: Pedagoška inovacija: Didaktični zemljevid
Avtorji: S. Antič, M. Garvas, D. Gobec, M. Kolar, N. Komljanc ter vzgojitelji in vzgojiteljice Vrtca Trnovo
Obseg: 48 strani

Naslov: Pedagoška inovacija: Didaktični zemljevid – angleška verzija (Pedagogical innovation: Didactical map)
Avtorji: S. Antič, M. Garvas, D. Gobec, M. Kolar, N. Komljanc ter vzgojitelji in vzgojiteljice Vrtca Trnovo
Obseg: 46 strani

Naslov: Izvedbeni kurikulum Vrtca Trnovo
Avtorji: S. Antič, M. Garvas ter vzgojitelji in vzgojiteljice Vrtca Trnovo
Obseg: 191 strani

Naslov: 8. celoletni projekt “Ro in Omikron”
Avtorji: S. Antič, M. Garvas ter vzgojitelji in vzgojiteljice Vrtca Trnovo
Obseg: 149 strani

Naslov: 11. celoletni projekt “Zmajček ČU-ČU”
Avtorji: S. Antič, M. Garvas ter vzgojitelji in vzgojiteljice Vrtca Trnovo
Obseg: 306 strani

Prispevki Avtor
Doživljanje zvokov narave in glasbe v povezavi z zgodbo lutke Traje v skupini pet- do šestletnikov Klara Sobočan
Ekologija čustev v ekologiji sveta - Živali kot naši zavezniki in prijatelji Zorica Petrović
Gibanje predšolskih otrok s pomočjo organizacije večdnevnega bivanja v naravi Mateja Golorej
Indikatorji zadovoljstva staršev z vrtcem Suzana Antič
Izvedbeni socialni kurikulum v prvi starostni skupini v Vrtcu Trnovo Helena Rupnik
Jejmo zdravo za zabavo Katja Leskovic
Kreativne in inovativne metode poučevanja Zorica Petrović
Oris socialnega kurikuluma v Vrtcu Trnovo Mojca Zupan
Popestrimo gibanje predšolskih otrok Petra Arko
Profesionalni razvoj strokovnih delavcev in delavk Mojca Garvas
Protagonist in prehranjevanje Elvira Laharnar
Raziskovanje pastirskega življenja skozi projektno delo z lutko Katja Leskovic
Razvajenost – mit ali obsežen družbeni problem sodobnega časa Zorica Petrović
Sistematično uvajanje fine motorike v prvi starostni skupini Katarina Pečar
Ustvarjalen in kreativen tim v vrtcu Mojca Zupan
Zdrava prehrana, projektna lutka Elvira Laharnar
Alternativne oblike počitka v vrtcu Katja Leskovic
Gibanje in šport kot vrendost za otroke - Odgovornost staršev ali vzgojno-izobraževalnih institucij Zorica Petrović
Priprava zdravih malic v okviru programa Zdravje v vrtcu – projekt Jejmo zdravo za zabavo Katja Leskovic
Raziskovanje pastirskega življenja skozi projektno delo z lutko Katja Leskovic
Razvajenost - mit ali obsežen družbeni problem sodobnega časa Zorica Petrović
Učinki metod plesno-gibalne terapije pri otroku z motnjo avtističnega spektra Nina Zorko
Usmerjanje otroka v tekmovalni šport Zorica Petrović
Skip to content