Evropski projekt Pedagoški lutkar

Evropski projekt Pedagoški lutkar v okviru programa Erasmus+ v Vrtcu Trnovo izvajamo od julija 2018. Od decembra 2018 do maja 2019 se je 18 strokovnih delavcev udeležilo različnih strukturiranih usposabljanj v več evropskih državah, Grčiji, Italiji, Španiji, na Portugalskem, Nizozemskem in Irskem. Vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev so na usposabljanjih spoznavali izobraževalne sisteme drugih evropskih držav, krepili jezikovne in komunikacijske kompetence, spoznavali primere dobrih praks in z ostalimi udeleženci izmenjevali izkušnje. Pridobili in krepili so znanja s področja umetnosti v povezavi s psihologijo, razvijali inovativne strategije in stile poučevanja, poglabljali pomen koncepta čustvene inteligence ter spoznavali, kako razvijati in poglabljati pozitivne odnose s sodelavci in otroki. Z usposabljanji so se udeleženci učili, kako razumeti čustva in reakcije otrok in se nanje pravilno odzivati. Poglobili so tudi svoje poznavanje izdelave lutk in uporabe dramskih tehnik v pedagoškem procesu.

Delite z drugimi

Facebook
LinkedIn
Email

Več vsebin

Skip to content