Izvajanje programa

Celodnevni in krajši program od ponedeljka do petka za starostna obdobja od prvega leta do vstopa v šolo.

Od ponedeljka do petka v vrtcu izvajamo celodnevni program, in sicer v trajanju od 6 do 9 ur, in krajši program.

Program je organiziran in namenjen otrokom od prvega leta starosti do vstopa v šolo. Izvajamo ga v dveh starostnih obdobjih:

  • prvo starostno obdobje: otroci v starosti od enega do treh let,
  • drugo starostno obdobje: otroci v starosti od treh let do vstopa v šolo.

 

V vrtcu imamo pretežno homogene oddelke, kar pomeni, da so vanje vključeni otroci v starostnem razponu največ enega leta. Poleg tega oblikujemo tudi heterogene oddelke, v katere so vključeni otroci od treh let do šestih let. Izhodišče našega vzgojno izobraževalnega dela predstavlja nacionalni program za predšolske otroke Kurikulum za vrtce (1999), ki ga bogatimo z inovativnimi prvinami in principi v izvedbenem delu, s Projektnim delom z lutko (PDL). V projekt so vključeni otroci obeh starostnih skupin, starši in strokovni delavci. Projektno delo z lutko je spiralen, procesno in postopno načrtovan, izvajan in ovrednoten izvedbeni kurikulum vrtca. Predstavlja unikaten, svojski pristop delovanja celotnega vrtca in izhaja iz potrebe vsakega otroka in odraslega, ki na sebi lasten način, s svojim značilnostmi, naborom znanj in spretnostmi, z naravno radovednostjo in čudenjem teži k odkrivanju in spoznavanju novega, še neraziskanega.

Obogatitvene dejavnosti
Obogatitvene dejavnosti nadgradijo, obogatijo in popestrijo naš osnovni program in vključujejo tudi bivanje v naravi. Oglejte si program 2018/2019

Cicibanove urice
Glede na izražene potrebe staršev v popoldanskih urah izvajamo tudi dejavnosti za otroke obeh starostnih obdobij, ki ne obiskujejo vrtca, t.i. »cicibanove urice«.

Skip to content