Predavanja za starše

Organiziramo predavanja za opolnomočenje staršev pri vzgoji otrok.

Vzgoja je izjemno zahtevna življenjska naloga, ki zahteva našo prisotnost, zavedanje, odgovornost in nenazadnje željo, da otroku pomagamo na njegovi poti k samostojnemu in celovitemu življenju. Prav zaradi tega se marsikdaj počutimo negotovi, nemočni, si ne zaupamo. Ne glede na to, koliko besed v odnosu do otroka uporabimo, se le ti odzivajo na naša čustva in na naše reakcije. Kako še lahko pomagamo sebi in otroku?
V sodelovanju z MOL in Mestno ZPM Ljubljana staršem ponujamo tri brezplačna predavanja, ki lahko pomagajo pri nalogi odgovornega starševstva:

Primerno postavljanje zahtev, izrekanje pohval in kritik je ključnega pomena pri razvoju otroka v samostojnega posameznika. S pravili in zahtevami omejujemo prostor otrok in jih usmerjamo k zastavljenim ciljem in našim predstavam. Z zahtevami otroku predstavljamo možne poti, odpiramo obzorja ter spodbujamo razvoj v smeri, za katere menimo, da so primerne. S pohvalami utrjujemo vzorce vedenj, ki so sprejemljiva, s kritikami pa dajemo sporočila o nezaželenem vedenju. Posvetili se bomo načinu, kako otroci sprejemajo naša sporočila ter spoznali možne posledice pomanjkanj sporočil s kateregakoli od naštetih področij.

Skozi pravljico in skupno razmišljanje bomo spoznali koncept realnih in nerealnih sporočil ter posledice za odnos do samega sebe, ki jih tovrstna sporočila prinašajo.
Ob uporabi koncepta realnih in nerealnih sporočil bomo spoznali načine, kako lahko izražamo kritiko na konstruktiven način.

Pravila in jasne meje otrokom pomagajo zagotavljati občutek varnosti. So pravzaprav tisto, kar uporabljamo, da v odnosih z drugimi poskrbimo zase in skušamo v življenju ohraniti nekaj reda in zdrave pameti. Ali znamo mi, v odnosu s svojimi otroci, postavljati meje ne da bi ob tem krnili otrokovo ali svojo integriteto, ga prizadeli ali bili prizadeti? Zakaj so meje potrebne in zakaj je tako nujno potrebno, da tudi sebi rečemo »DA«? Kakšne vzgojne prijeme pri postavljanju meja poznamo in v katero skupino spadamo mi sami? Kaj vse otrok pridobi in kaj mi ob tem dobimo, če v našem so odnosu postavljamo meje na pravilen in dostojanstva vreden način?

Pridobite več informacij o času in lokaciji izvedbe predavanj

Skip to content