Počitek

Počitek

Otrokom omogočamo različne oblike počitka. Spanje je osnovna človekova potreba in je nujno potrebno za normalno delovanje osrednjega živčevja. Tega se zavedamo tudi strokovni delavci v vrtcu, pri čemer zelo veliko pozornosti namenjamo individualnim potrebam otrok. Vsi...
Dietna prehrana otrok

Dietna prehrana otrok

Celodnevni in krajši program od ponedeljka do petka za starostna obdobja od prvega leta do vstopa v šolo. Dietno prehrano v našem vrtcu pripravljamo otrokom, ki potrebujejo dietno prehrano in katerih starši prinesejo ZDRAVNIŠKO POTRDILO otrokovega pediatra oz....
Prehrana

Prehrana

Zdravo prehrano in kulturo prehranjevanja otrokom približamo tudi na raziskovalen, zanimiv in prijazen način. Vsako leto, v skladu z Nacionalnim programom prehranske politike ter Smernicami zdravega prehranjevanja, v vrtcu skrbno načrtujemo področje kulture zdravega...
Zdravje otrok

Zdravje otrok

S skrbnim ravnanjem vseh zagotavljamo optimalne pogoje kakovostnega bivanja. V vrtcu skrbimo za varno, zdravo in prijazno bivanje, in sicer tako, da prostore ustrezno prezračujemo in otrokom omogočamo vsakodnevno gibanje na prostem. Poleg tega redno vzdržujemo higieno...