Predavanja za starše

Predavanja za starše

Organiziramo predavanja za opolnomočenje staršev pri vzgoji otrok. Vzgoja je izjemno zahtevna življenjska naloga, ki zahteva našo prisotnost, zavedanje, odgovornost in nenazadnje željo, da otroku pomagamo na njegovi poti k samostojnemu in celovitemu življenju. Prav...
Svetovanje in preventivno delo v vrtcu

Svetovanje in preventivno delo v vrtcu

Naše svetovalno delo je celostno, večplastno zastavljeno v okviru nalog skozi celo leto in usmerjeno v preventivno, razvojno ter posvetovalno delovanje. Področje svetovalnega dela zahteva interdisciplinarnost strok glede na kompleksnost otrokovega razvoja in njegovih...
Svet vrtca in Svet staršev

Svet vrtca in Svet staršev

Pristojnosti Sveta vrtca in dolžnosti Sveta staršev za dobrobit otrok v vrtcu. SVET VRTCA sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki staršev ter pet predstavnikov delavcev, ki so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta, do največ dvakrat...