Vpis otrok v vrtec za šolsko leto 2022/23

Spoštovani starši!

Vpis otrok v javne vrtce na območju Mestne občine Ljubljana za šolsko leto 2022/23 bo potekal od 1. do 15. marca 2022.

Vlogo za vpis morajo oddati:

  • starši, ki otroka prvič vpisujejo v vrtec,
  • starši otroka, ki je na centralnem čakalnem seznamu v šolskem letu 2021/22,
  • starši, ki so vlogo oddali po 15. marcu 2021 in otrok ni sprejet v vrtec,
  • starši otrok, ki že obiskujejo vrtec in želijo otroka vključiti v drug javni vrtec na območju Mestne občine Ljubljana.

Kako bo potekal vpis?
Po poprejšnjem dogovoru z vrtcem lahko starši otroka osebno vpišejo v vrtec, ob dogovorjenem terminu in po epidemioloških navodilih vrtca, lahko pa vlogo za vpis pošljejo v vrtec svoje prve izbire po priporočeni ali elektronski pošti na naslov vrtca.

Pri izvedbi vpisa otrok je vrtec dolžan upoštevati vse predpisane ukrepe in navodila za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja COVID-19:

  • uporaba zaščitnih mask v zaprtih prostorih,
  • razkuževanje rok,
  • zračenje in čiščenje prostorov,
  • varnostna razdalja,
  • PCT pogoj za starše.

Vrtec se lahko v primeru poslabšanih epidemioloških razmer odloči za vpis na daljavo, pri tem pa v kasnejšem obdobju še pred začetkom šolskega leta organizira srečanje z otroki in starši.

Kdaj starši prejmejo informacijo o sprejemu v vrtec?
Če bo v vrtec prve izbire vpisanih več otrok, kakor je v vrtcu prostih mest, bo o sprejemu odločala komisija za sprejem otrok. Komisije bodo zasedale od 4. aprila do 6. aprila 2022. Po zasedanju komisij bodo staršem v tednu po 11. aprilu 2022, poslana obvestila o sprejemu otroka v vrtec oziroma o uvrstitvi na čakalno listo. Po končanih postopkih sprejema otrok v vrtce se za vrtce, ki imajo oblikovane čakalne sezname otrok, te sezname združi v centralni čakalni seznam, tako da se prednostni vrstni red oblikuje po doseženem številu točk, ki ga je določila komisija za sprejem v posameznem vrtcu.

V primeru, da starši v šolskem letu 2022/23 trikrat zapovrstjo odklonijo povabilo vrtca k vpisu in podpisu pogodbe v določenem roku iz poziva vrtca, bo otrok uvrščen na zadnje mesto čakalnega seznama.

Dodatna pojasnila
Starši lahko dodatna pojasnila o vpisu otrok dobijo v vseh ljubljanskih javnih vrtcih in na Oddelku za predšolsko vzgojo in izobraževanje MU MOL, Ljubljana, Resljeva 18, na elektronskem naslovu .

Dodatne informacije so dostopne tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana – zavihek Moja Ljubljana – Otroci v Ljubljani – Vrtci v Ljubljani.

 

Delite z drugimi

Facebook
LinkedIn
Email

Več vsebin

Skip to content