Zdravje otrok

S skrbnim ravnanjem vseh zagotavljamo optimalne pogoje kakovostnega bivanja.

V vrtcu skrbimo za varno, zdravo in prijazno bivanje, in sicer tako, da prostore ustrezno prezračujemo in otrokom omogočamo vsakodnevno gibanje na prostem. Poleg tega redno vzdržujemo higieno otrok in prostorov, poskrbimo za zaščito pred nalezljivimi boleznimi ter zagotavljamo uravnoteženo prehrano. Redno izvajamo preglede notranjih prostorov in zunanjih površin vrtca ter sprotno rešujemo ugotovljene pomanjkljivosti. Pri tem sodelujemo strokovni delavci, starši, zdravstvene ustanove in osebni zdravniki otrok.

Zavod za zdravstveno varstvo skladno s HACCP načrtom za vzdrževanje higienskega režima in preprečevanje nalezljivih bolezni na zunanjih površinah vrtca po potrebi redno opravlja deratizacijo, v notranjih prostorih pa dezinfekcijo in dezinsekcijo.

Uporabni nasveti o boleznih

V času bivanja otrok v vrtcu skrbno spremljamo vse morebitne poškodbe otrok, ki se zgodijo bodisi v prostorih vrtca, na igrišču bodisi pri dejavnostih izven okoliša vrtca (sprehodi, izleti …). Poškodbe primerno oskrbimo in o dogodku obvestimo starše.

Skrb za otrokovo zdravje je naša odgovornost in odgovornost staršev. Vsi otroci, ki prihajajo v vrtec, morajo biti pred vključitvijo zdravstveno pregledani pri osebnem zdravniku. Straši so dolžni v vrtec voditi le zdravega otroka. V primeru, da otrok zboli v vrtcu (povišana telesna temperatura, driska, bruhanje, izpuščaji …) obvestimo starše, da ga odpeljejo v domačo oskrbo. Ob pojavu infekcijskih obolenj širšega obsega upoštevamo in se ravnamo po navodilih ZZV-Ljubljana in IVZ. Zdravil v vrtcu ne dajemo, razen tistih, ki so za otroka življenjskega pomena.

Vsi zaposleni opravljajo periodične zdravniške preglede, pred nastopom dela pa so za novo zaposlene organizirani sistematski pregledi. Za vse zaposlene izvajamo tudi obnovitvene programe iz varstva pri delu.

Skip to content