Zmajček Ču Ču – Ustvarjanje sodelovalno-družabnega vzdušja

10. projekt

V Vrtec Trnovo je zmajček Ču Ču prišel iz Zmajevega mesta, z željo, da mu trnovski otroci, ki so v preteklosti že pomagali Kralju Matjažu, mornarju Pepetu, pastirju Cenetu, palčici Minu, vesoljani Traji, papigi Perliti, pujsi Srečki okrogli RO in Simbri, pomagajo v njegovo mesto vnesti življenjsko radost in energijo, ki je nekoč vladala v njem. Na zahtevno pot iskanja in ustvarjanja novih idej za prebuditev in oživitev Zmajevega mesta so se otroci podali skupaj z vzgojitelji in svojimi starši. Združili so različna znanja in moči in se skupaj spopadli s prvim (Kaj je simbol?), nato drugim (Kako se ohranjajo zgodbe?) in še tretjim, zadnjim izzivom (Kako oživeti Ču Čujevo mesto?). Skozi celo leto so raziskovali, odkrivali, izumljali in premagovali različne ovire in skozi lastne izkušnje v igralnicah, naravi in premičnih laboratorijih kreirali svoja vedenja in znanja. Po številnih zapletih, ki so jih pri tem spremljali, jim je konec šolskega leta, na svojstvenem športnem dogodku (Ču Čujeve športne igre), ki je potekal v stilu olimpijskih iger, olimpijskega duha in vrednot, uspelo ustvariti prav takšno sodelovalno-družabno vzdušje kot ga Zmajevo mesto potrebuje. Otroci so, skupaj s svojimi babicami in dedki, ob veselem bodrenju, spodbudah in podpori, tekmovali, ustvarjali in razvijali ideal o enovitem razvoju telesa, volje in duha (zdrav duh v zdravem telesu) ter s povezovanjem športa, vzgoje in kulture izkazovali olimpijske vrednote: prizadevanje za odličnost, izkazovanje spoštovanja in praznovanje prijateljstva. Na tekmovanju so vladala določena pravila vedenja, kjer se ne goljufa in kjer tekmovalci spoštujejo pravila sodnikov, ki se trudijo biti zelo pravični. Igre so bile zahtevne in zabavne, zato si je prav vsak športnik zaslužil velik aplavz in čestitke za odlično športno udejstvovanje.

Ču Čuju je tako, skupaj z otroki, vzgojitelji, starši, babicami, dedki ter drugimi prijaznimi ljudmi v Ljubljani, končno uspelo odkriti, kako ponovno oživeti in vrniti življenjsko radost in energijo v Zmajevo mesto. Duh sodelovanja in druženja, ki se je skozi celo leto udejanjal vse okrog njega, je tisti, ki bo tudi prebivalce Zmajevega mesta gotovo spet povezal, združil in hkrati zabaval.

Področja našega raziskovanja: gibanje, v povezavi z jezikom in drugimi kurikularnimi področji – družba, narava, umetnost, matematika, idr.

Z akcijskim raziskovanjem, opazovanjem, odkrivanjem in eksperimentiranjem smo skozi celoletno zgodbo o zmajčku Ču Ču-ju zaposleni, otroci in njihovi starši sledili ciljem, usmerjenim k razumevanju jezika kot temelja lastne identitete in gibanja kot najpomembnejšega spremljevalca otrokovega življenja. Naš cilj je bil odkrivanje in razvijanje jezikovnih zmožnosti, ki pripomorejo k razvoju govora in sporazumevanju z okolico, odpirajo možnosti za sodelovanje in komunikacijo z odraslimi in otroki. V tem sklopu smo odkrivali pisni jezik, književnosti (knjiga, drama, predstava idr.) ter usvajali osnovne gibalne koncepte in elemente različnih športnih zvrsti, ki so podlaga za kasnejše športne dejavnosti in vplivajo na oblikovanje otrokovih sposobnosti, lastnosti, zmožnosti in značilnosti. Omenjeni področji smo skozi celo leto naravno prepletali z vsemi drugimi področji kurikuluma (družba, narava, matematika in umetnost).

Delite z drugimi

Facebook
LinkedIn
Email

Več vsebin

Preberite tudi

Skip to content