Zdravo prehrano in kulturo prehranjevanja otrokom približamo tudi na raziskovalen, zanimiv in prijazen način.

Vsako leto, v skladu z Nacionalnim programom prehranske politike ter Smernicami zdravega prehranjevanja, v vrtcu skrbno načrtujemo področje kulture zdravega prehranjevanja. Načrtujemo in pripravljamo ustrezne jedilnike, izbiramo kvalitetna, zdravju prijazna, varovana živila, skrbimo za zdravo in skrbno pripravo hrane ter dvigujemo kakovost na celotnem področju kulture prehranjevanja. Vse obroke (zajtrk, dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico) skrbno pripravijo naše izvrstne kuharice. Za otroke prvega starostnega obdobja pripravljamo štiri obroke prehrane dnevno, za otroke drugega starostnega obdobja pa tri. Za vse otroke je ves dan na razpolago sadje in nesladkan čaj.

Za otroke, ki potrebujejo dietno prehrano (ob upoštevanju prehranskih posebnosti oz. zdravniških priporočil), oblikujemo individualne jedilnike, ki so staršem dnevno na vpogled.

Dietna prehrana otrok

Z lastnim zgledom otroke spodbujamo, da sami dvigujejo raven kakovosti kulture prehranjevanja. Spoštujemo družinske navade, ustvarjamo ustrezne in prijetne pogoje za negovanje kulture prehranjevanja (prijetni pogrinjki, vljudnostne fraze ipd.) in omogočamo hranjenje, ki dopušča izbiro (otrok ne silimo s hrano). Otroke povabimo k soustvarjanju jedilnikov in jim ponudimo možnost, da si otroci hrano postrežejo sami, če to želijo. Z obredi razvijamo družabnost, ki je povezana s prehranjevanjem. Kot motivacijsko sredstvo v prehranjevanje vključujemo našega glavnega protagonista – lutko (v okviru Projektnega dela z lutko), s katerim zdravo prehrano in kulturo prehranjevanja otrokom približamo tudi na raziskovalen, zanimiv in prijazen način.

Da bi uvedli izboljšave na področju prehrane in spodbujanja višje kakovosti kulture prehranjevanja, smo že pred leti uvedli projektni tim. Prednostne naloge članov tima se iz leta v leto spreminjajo ali dopolnjujejo. Tim skupaj z našo organizatorico prehrane in ZHR vsako leto sistematično spremlja in analizira prehranjevalne navade otrok. Še posebej smo pozorni do otrok, ki občasno ali dlje časa zavračajo določeno hrano v vrtcu. V takšnem primeru se tim poveže z njihovimi starši, da skupaj poiščejo rešitve. Na podlagi spremljanja in vrednotenja pripravi analizo stanja na področju prehranjevanja in izdela kriterije izboljšav na izbranem področju.​

Prednostni cilji na področju prehrane
v našem vrtcu:

  • zagotavljanje zdravstveno ustreznih živil (varnost živil ter ustreznost njihove sestave glede vsebnosti življenjsko pomembnih hranilnih snovi, ki vplivajo na biološko in energijsko vrednost živil)

  • izdelava jedilnikov, ki jih staršem predstavljamo na oglasnih deskah in spletnih straneh vrtca

  • priloga k jedilnikom z označitvijo alergenov prisotnih v jedilnikih za otroke z dietami, ki jih prav tako staršem predstavljamo na oglasnih deskah

  • zagotavljanje štirih obrokov dnevno (70 % dnevnih energetskih potreb)

  • izbira kakovostnih eko in bio živil ter živil brez umetnih barvil in konzervansov

  • zagotavljanje dietne prehrane otrokom z zdravstveno indikacijo, v skladu z zdravniškimi potrdili

  • oblikovanje skupine za spremljanje prehranjevanja otrok (kaj radi jedo, katera hrana ostaja in iskanje rešitev za neješče otroke, nove ideje pri sestavi jedilnikov in seveda tudi v sodelovanju s starši)

Preberite tudi

Vprašajte nas

Dostopnost