Frlinček iz Mavrične dežele Redored

14. projekt 2022

Frlinček iz dežele Redored, Mavrične dežele, je na potovanju, ujet v mehurčku posebne mavrice, pristal v Vrtcu Trnovo. Po svetu je potoval s posebno nalogo. V njegovi deželi reda, smeha in veselja se je zgodilo nekaj neobičajnega. Vanjo se je prikradel nagajiv škrat in s svojim čarobnim prahom ustavil uro ter vse postavil na glavo … Frlinček se je spraševal: “Le kaj se je zgodilo z mavrično deželo?” Sklenil je, da bo svoji deželi pomagal, da se bodo vanjo vrnili red, čarobnost, srčnost in prijateljstvo. V širni svet se je odpravil kar z mavrico. Ob pristanku v vrtcu je vanj zrlo ogromno majhnih začudenih oči. Otroci so se ga močno razveselili in ga prijazno sprejeli medse.

Frlinčkovi obiski, ki so bili sprva namenjeni medsebojnemu spoznavanju, so kmalu prešli v odkrivanje od kod prihaja, kdo je njegova družina, pa tudi v raziskovanje, ali je v njegovi deželi kaj drugače kot pri nas doma. Raznolike in čustveno doživete igre in dejavnosti s Frlinčkom so otroke vodile v ustvarjanje „mavrično obarvanega vrtca“, v katerem se je počutil skoraj kot doma. Raziskovalni proces je bogatil domišljijo, besedni zaklad ter vnašal ideje in nove poglede na svet. Nekega mrzlega jutra pa je otroke ob prihodu v vrtec presenetil velik nered. Prav po vsem vrtcu so bili razmetani copati, v igralnicah igrače, mize in stoli. Skupaj s Frlinčkom so se otroci spraševali, kdo je povzročil tak nered in razmišljali, kako oz. na kakšen način ponovno vzpostaviti red kot smo ga navajeni. Ugotavljali so, kako prostor vpliva na harmonijo v življenju, zakaj red potrebujemo, kaj nam pomeni, kako se v njem počutimo ter kako ga doseči. Na izviren, kreativen, inovativen, predvsem pa otrokom razumljiv način so skozi prvo etapo osmišljali, odkrivali in prepoznavali prostor kot sestavni del kvalitete življenja – kot del zgradbe, kot osebni prostor, komunikacijski, energijski, pravljični, domišljijski prostor idr. Raznolikih dejavnosti se je vsaka skupina, skladno s skupnim ciljem in zastavljenimi izzivi, lotila na svoj način in prilagojeno starosti otrok. Številni predlogi, ideje, zamisli, nove strategije, povezovanje novih znanj in izkušenj, skice in načrti so vodili k številnim kreativnim idejam, kako v vrtcu in v Mavrični deželi ponovno vzpostaviti red. Velika zavzetost za pomoč Frlinčku pri reševanju te problematike sta vodila v naslednjo, drugo etapo – odkrivanje sveta hrane. Z namenom, da bi otroci razumeli in dojeli, kakšen vpliv ima hrana na naše vsakdanje življenje, smo skozi drugo etapo, skozi čas in prostor, pričeli z odkrivanjem različnih kuhinj sveta, prehranjevalnih navad, kulture prehranjevanja, obnašanjem za mizo in raziskovanjem sveta začimb, ki po njihovem mnenju dajejo energijo, ki jo vsi potrebujemo. Skozi raziskovalne dejavnosti so otroci pridobili nove informacije in nove vpoglede, pri tem pa ugotavljali, kako pestra in različna znanja ter izkušnje imajo o zdravi prehrani. Pridobljena znanja so s pridom uporabili tudi v tretji etapi pri raziskovanju časa oz. potovanju skozi čas, ko so končno prišli do zaključka, da je krog prijateljstva tisto, kar Frlinček potrebuje za povrnitev reda v Mavrični deželi. Kot njegovi predani prijatelji so otroci zanj ustvarili posebno, spektakularno uro – kolo časa/življenja/prijateljstva, ki bi lahko pognala čas v Mavrični deželi. Da bo dežela Redored zopet postala takšna kot je bila nekoč, preden je škrat pokvaril uro in zaustavil čas. Skupne dogodivščine, polne zapletov, smo na veliki mavrični Odprti kuhinji/tržnici, na katero so bili povabljeni tudi vsi starši, konec šolskega leta strnili v krog prijateljstva in Frlinčku pomagali na poti domov. Veselilo nas je, da je spektakularno kolo časa, soustvarjeno skozi zgodbo in obilo igre, Frlinčku in njegovim prijateljem iz dežele Redored pomagalo pognati čas v njihovi mavrični deželi in ponovno vzpostavitvi red v tej deželi; z njim pa dobro počutje in dobre odnose med njihovimi prebivalci.

Področja našega raziskovanja: DNEVNA RUTINA – v povezavi z drugimi kurikularnimi področji – narava, družba, gibanje, jezik, matematika, socialni kurikulum in TČD.

Dnevna rutina je področje, skozi katero otroci odraščajo in se razvijajo. Je sestavni del našega vsakdana in pomemben del izvedbenega kurikuluma, ki se kot rdeča nit prepleta skozi vsakdanji način življenja in dela v vrtcu. Celoletna spodbuda in izziv za akcijsko raziskovanje in odkrivanje dnevne rutine v vsej njeni raznolikosti je bila naša pedagoška lutka, ki nas je na pedagoškem odru, s svojo zanimivo zgodbo in raziskovalnimi vprašanji, skozi različne etape vodila v odkrivanje novih materialov, postavljanju raziskovalnih vprašanj, iskanju novih izzivov, metod dela, idr. Izhodišče za raziskovanje in odkrivanje dnevne rutine je bilo oblikovanje in ustvarjanje odprte strukture aktivnosti, dela in igre, ki dobro deluje na vse, ki daje občutek varnosti, zbranosti, pripadnosti in pomirjenosti; občutek, da je vse v najlepšem redu. S pomočjo Frlinčka in njegove zgodbe smo v vsakdan vpeljali nove aktivnosti, ki pomagajo razumevati sebe in svet, organizirati in uresničevati svoje načrte, pridobivati raznolike uvide in izkušnje ter s svojo lastno aktivnostjo in ustvarjalnostjo prispevajo k načelom: pripadati, biti del in sobivati v kreiranju skupnega sveta. Spoznali smo, da čas, prostor in urejenost močno vplivajo na našo harmonijo in dobro počutje v življenju!

Zgodba o Frlinčku se je istočasno odvijala tudi v vrtcih v Franciji in Grčiji.

Delite z drugimi

Facebook
LinkedIn
Email

Več vsebin

Preberite tudi

Skip to content