Pedagoški lutkar

Pedagoški lutkar z izmenjavo izkušenj vzgojiteljev doma in po svetu osmišlja kakovost didaktike, ustvarja svobodna učna okolja.

V Vrtcu Trnovo od leta 2018 izvajamo Evropski projekt Pedagoški lutkar. V dvoletnem projektu se je 22 strokovnih delavcev udeležilo in aktivno participiralo na različnih strukturiranih usposabljanjih v Grčiji, Italiji, Španiji, na Portugalskem, Malti, Nizozemskem in Irskem. Z mobilnostmi in udeležbami na usposabljanjih so strokovni delavci izmenjali svoja znanja z drugimi udeleženci in pridobivali različne ključne kompetence za implementacijo dela pedagoškega lutkarja. Mednarodna izmenjava je tako koristila vsem udeležencem kot tudi organizatorjem usposabljanj.

Veliko smo raziskovali in se ukvarjali s področjem umetnosti in multidisciplinarnimi pristopi izražanja pedagoškega ustvarjanja. Bistveno spoznanje pri tem je, da je Projektno delo z lutko Vrtca Trnovo postalo zanesljivo del mednarodnega predšolskega vzgojno-izobraževalnega dela. Nova spoznanja pa so nam odstrla nove izzive za izboljšanje kakovosti dela z otroki in sodelavci.

(S)poznavanje različnih poti razumevanja umetnosti, novi vtisi in izrazi udeležencev ter izvajalcev so potrdili, kako nenadomestljivo pomembno je celovito opismenjevanje najmlajših (čustveno kognitivno in imaginativno z osnovami samo-presoje, skupnih refleksij doživetega). Vzpostavljena komunikacijska vez med otokom in lutko obuja umevanje vseh učečih se, ne glede na učno okolje. Lutka v dialogu z otrokom podpira otrokov miselni razvoj na način, ki ga vzgojitelj neposredno ne zmore. Lutka prodre globlje v čustva in zato tudi v kognitivne in imaginativne odzive. Lutka je nepogrešljiv medij tudi na daljavo, saj so otroci v času korone sporočali, da jih je lutka varovala, spodbujala, se z njimi igrala, se predala v njihovo oskrbo.

Izkušnja sodelovanja v projektu je vplivala tudi na tehnično dodelavo pedagoške lutke, na kakovost animacije, tehnik vodenja lutke ter na kultiviranje komunikacije/dialogov z lutko ter posledično na načrtovanje prihodnjih dejavnosti oz. na otrokovo razpoloženje za ustvarjanje.

Vsekakor lahko trdimo, da izvajamo odprti kurikulum vzgoje in izobraževanja in da je naš posodobljen načrt didaktično-literarne zgodbe učenja drastično izboljšal pedagoško igro otrok in odraslih kot temeljno, osnovno metodo raziskovanja resničnega sveta. Vzgojitelj – pedagoški lutkar povezuje spontano igro in resničnost sveta v močan ustvarjalni nab/p/oj.

Pedagoški lutkar z izmenjavo izkušenj vzgojiteljev doma in po svetu osmišlja kakovost didaktike, ustvarja svobodna učna okolja, ki plemenitijo in bogatijo mlado dušo otrok in pedagoškega duha vzgojitelja. Lutkar namreč ustvarja priložnosti za raziskovanja in odkrivanja katerekoli življenjske teme. Ustvarjati, pomeni svobodno rokovati z materiali za osebno in skupno napredovanje. Otroci in vzgojitelji pogumno odstirajo naravo uma tako v smislu razumevanja kot preoblikovanja svojega predznanja. Pedagoška lutka/r je asociacija za kreacijo novih vsebin in metod dela. Mednarodna izkušnja nas je v tem pogledu obogatila osebno in oplemenitila profesionalno.

Veščine, znanja in izkušnje, ki so jih pridobili strokovni delavci v času trajanja projekta, smo diseminirali v druga okolja z aktivnim sodelovanjem v eni od pilotnih akcij znotraj projekta NewHoRRIzon, programa Obzorje 2020.

Tako smo v vrtcu 1. in 2. aprila 2019 gostili mednarodno delavnico, katere se je udeležilo 13 udeležencev iz 6 držav (Nemčija, Avstrija, Španija, Finska, Avstralija in ZDA). Gostje so si v enoti na Kolezijski z zanimanjem ogledali raziskovanje v odprtih učnih laboratorijih, v katerih so otroci preizkušali, opazovali, merili in rokovali z različnim materialom ob podpori lutke oz. pedagoškega lutkarja.

V drugem letu trajanja projekta smo aktivnosti nadgradili, strokovni delavci pa so se znašli v novi pedagoški vlogi, ko so svoje znanje delili med kolege iz Francije in Grčije. Projekt Pedagoški lutkar se namreč kontinuirano nadaljuje tudi z novim Erasmus+ projektom »QUEST«, ki pa se zaradi razglašene pandemije nadaljuje v leto 2021.

Delite z drugimi

Facebook
LinkedIn
Email

Več vsebin

Preberite tudi

Skip to content