Videni

Slišani

Spoštovani

...v Vrtcu Trnovo

Naš vrtec je en sam pedagoški oder, na katerem vsak in hkrati vsi skupaj igramo svojo vlogo. Svoje vloge si menjamo sami, ko si postavljamo raziskovalna vprašanja, razvijamo lastne hipoteze, strategije delovanja in prispevanja. Vsak na svoj lasten način, da je viden, slišan in spoštovan ves čas. Ljubezen je naša rdeča nit ustvarjanja. Tu smo srčni ljudje, srce – um je naša smer. V procesu učenja zajamemo otrokovo naravno, spontano igrivost, odzivnost, ustvarjalnost in se nanje nemudoma odzovemo. Na ta način spodbujamo in razvijamo najbolj naravne oblike neposrednega učenja. Vodi nas radost in njena spremljevalka je radovednost, zato nismo daleč od dosege želenega cilja – sreče, ki privabi smeh na lica naših otrok, nas vzgojiteljev in staršev otrok.

Projektno delo z lutko

Projektno delo z lutko je spiralen, procesno in postopno načrtovan, izvajan in ovrednoten izvedbeni kurikulum vrtca. Predstavlja unikaten, svojski pristop delovanja celotnega vrtca in izhaja iz potrebe vsakega otroka in odraslega, ki na sebi lasten način, s svojim značilnostmi, naborom znanj in spretnostmi, z naravno radovednostjo in čudenjem teži k odkrivanju in spoznavanju novega, še neraziskanega.

Play Video
Play Video
Play Video

SPOZNAJTE VRTEC

Dogodki, projekti, novice, zgodbe, utrinki…iz našega vrtca

Stičišče Teater Laboratorij Trnovo

V Vrtcu Trnovo nam je z dolgoletnim razvojno-raziskovalnim in inovativnim pristopom uspelo najti ključ do razumevanja odraščanja in učenja najmlajših otrok.

Skip to content